Scrutatio

Wenesday, 17 April 2024 - Santa Caterina Tekakwitha ( Letture di oggi)

Primo libro delle Cronache 8


font
NOVA VULGATABIBBIA CEI 2008
1 Beniamin autem genuit Bela primogenitum suum, Asbel se cundum, Ahara tertium,1 Beniamino generò Bela suo primogenito, Asbel secondo, Achiràm terzo,
2 Nohaa quartum et Rapha quintum.2 Noca quarto e Rafa quinto.
3 Fueruntque filii Bela: Addar et Gera pater Aod,3 Bela ebbe come figli Addar, Ghera, padre di Ecud,
4 Abisue quoque et Naaman et Ahoe,4 Abisùa, Naamàn, Acòach,
5 sed et Gera et Sephuphan et Huram.5 Ghera, Sepufàn e Curam.
6 Hi sunt filii Aod principes familiarum habitantium in Gabaa, qui translati sunt in Manahath;6 Questi furono i figli di Ecud, che erano capi di casato fra gli abitanti di Gheba e che furono deportati a Manàcat:
7 Naaman autem et Ahia et Gera: ipse transtulit eos et genuit Oza et Ahiud.7 Naamàn, Achia e Ghera, che li deportò e generò Uzzà e Achicùd.
8 Porro Saharaim genuit in regione Moab, postquam dimisit Husim et Bara uxores suas;8 Sacaràim ebbe figli nel territorio di Moab, dopo aver ripudiato le mogli Cusìm e Baarà.
9 genuit autem de Hodes uxore sua Iobab et Sebia et Mesa et Melcham,9 Da Codes, sua moglie, generò Iobab, Sibìa, Mesa, Malcam,
10 Iehus quoque et Sechia et Marma; hi sunt filii eius principes in familiis suis.10 Ieus, Sachìa e Mirma. Questi furono i suoi figli, capi di casato.
11 De Husim vero genuit Abitob et Elphaal;11 Da Cusìm generò Abitùb ed Elpàal.
12 porro filii Elphaal Heber et Misaam et Samad; hic aedificavit Ono et Lod et filias eius.
12 Figli di Elpàal: Eber, Misam e Semed, che costruì Ono e Lod con le sue dipendenze.
13 Beria autem et Samma principes familiarum habitantium in Aialon; hi fugaverunt habitatores Geth.13 Berià e Sema, che furono capi di casato fra gli abitanti di Àialon, misero in fuga gli abitanti di Gat.
14 Et Ahi et Sesac et Ierimoth14 Loro fratelli: Sasak e Ieremòt.
15 et Zabadia et Arad et Eder,15 Zebadia, Arad, Eder,
16 Michael quoque et Iespha et Ioha filii Beria.16 Michele, Ispa e Ioca erano figli di Berià.
17 Et Zabadia et Mosollam et Hezeci et Heber17 Zebadia, Mesullàm, Chizkì, Cheber,
18 et Iesamari et Iezlia et Iobab filii Elphaal18 Ismerài, Izlia e Iobab erano figli di Elpàal.
19 et Iacim et Zechri et Zabdi19 Iakim, Zikrì, Zabdì,
20 et Elioenai et Selethai et Eliel20 Elienài, Silletài, Elièl,
21 et Adaia et Baraia et Samarath filii Semei21 Adaià, Beraià e Simrat erano figli di Simei.
22 et Iesphan et Heber et Eliel22 Ispan, Eber, Elièl,
23 et Abdon et Zechri et Hanan23 Abdon, Zikrì, Canan,
24 et Hanania et Elam et Anathothia24 Anania, Elam, Antotia,
25 et Iephdaia et Phanuel filii Sesac.25 Ifdia e Penuèl erano figli di Sasak.
26 Et Samsari et Sohoria et Otholia26 Samserài, Secaria, Atalia,
27 et Iersia et Elia et Zechri filii Ieroham.
27 Iaaresia, Elia e Zikrì erano figli di Ierocàm.
28 Hi capita familiarum secundum genealogias, principes qui habitaverunt in Ierusalem.
28 Questi erano capi di casato, secondo le loro genealogie; essi abitavano a Gerusalemme.
29 In Gabaon autem habitaverunt Iehiel pater Gabaon, et nomen uxoris eius Maacha,29 A Gàbaon abitava il padre di Gàbaon, la cui moglie si chiamava Maacà.
30 filiusque eius primogenitus Abdon et Sur et Cis et Baal et Ner et Nadab,30 Suo figlio primogenito era Abdon, poi Sur, Kis, Baal, Ner, Nadab,
31 Gedor quoque et Ahio et Zacher et Macelloth;31 Ghedor, Achio, Zeker e Miklòt.
32 et Macelloth genuit Samaa. Habitaveruntque ex adverso fratrum suorum in Ierusalem cum fratribus suis.
32 Miklòt generò Simeà. Anche costoro, come già i loro fratelli, abitavano a Gerusalemme assieme a loro.
33 Ner autem genuit Cis, et Cis genuit Saul. Porro Saul genuit Ionathan et Melchisua et Abinadab et Isbaal.33 Ner generò Kis; Kis generò Saul; Saul generò Giònata, Malchisùa, Abinadàb e Is-Baal.
34 Filius autem Ionathan Meribbaal, et Meribbaal genuit Micha;34 Figlio di Giònata fu Merib-Baal; Merib-Baal generò Mica.
35 filii Micha Phithon et Melech et Tharaa et Ahaz.35 Figli di Mica: Piton, Melec, Tarea e Acaz.
36 Et Ahaz genuit Ioada, et Ioada genuit Almath et Azmaveth et Zamri; porro Zamri genuit Mosa.36 Acaz generò Ioaddà; Ioaddà generò Alèmet, Azmàvet e Zimrì; Zimrì generò Mosa.
37 Et Mosa genuit Banaa, cuius filius fuit Raphaia, de quo ortus est Elasa, qui genuit Asel.37 Mosa generò Bineà, di cui fu figlio Rafa, di cui fu figlio Elasà, di cui fu figlio Asel.
38 Porro Asel sex filii fuere his nominibus: Ezricam primogenitus eius, Ismael, Saria, Azarias, Obdia et Hanan; omnes hi filii Asel.38 Asel ebbe sei figli, che si chiamavano Azrikàm, Bocru, Ismaele, Searia, Abdia e Canan; tutti questi erano figli di Asel.
39 Filii autem Esec fratris eius: Ulam primogenitus et Iehus secundus et Eliphalet tertius.39 Figli di Esek, suo fratello: Ulam suo primogenito, Ieus secondo, Elifèlet terzo.
40 Fueruntque filii Ulam viri robustissimi ad bellum et magno robore tendentes arcum et multos habentes filios ac nepotes usque ad centum quinquaginta. Omnes hi filii Beniamin.
40 I figli di Ulam erano uomini valorosi e tiratori di arco. Ebbero numerosi figli e nipoti: centocinquanta.
Tutti questi erano discendenti di Beniamino.