Scrutatio

Saturday, 9 December 2023 - San Juan Diego Cuauhtlatoatzin ( Letture di oggi)

Paralipomenon I 12


font
NOVA VULGATABIBBIA
1 Hi quoque venerunt ad Da vid in Siceleg, cum adhuc fu geret Saul filium Cis; qui erant fortissimi et egregii pugnatores1 Questi sono gli uomini che raggiunsero Davide in Ziklàg, quando ancora fuggiva di fronte a Saul, figlio di Kis. Essi erano i prodi che l'aiutarono in guerra.
2 tendentes arcum et utraque manu fundis saxa iacientes et dirigentes sagittas. De fratribus Saul ex Beniamin:2 Erano armati d'arco e sapevano tirare frecce e sassi con la destra e con la sinistra; erano della tribù di Beniamino, fratelli di Saul:
3 princeps Ahiezer et Ioas filii Samaa Gabaathites et Iaziel et Phalet filii Azmaveth et Baracha et Iehu Anathothites;3 Achièzer, il capo, e Ioas figli di Semaa, di Gàbaa; Ieziel e Pelet figli di Azmàvet; Beraca e Ieu di Anatòt;
4 Iesmaias quoque Gabaonites fortissimus inter triginta et super triginta,4 Ismaia di Gàbaon, prode fra i Trenta e capo dei Trenta;
5 Ieremias et Iahaziel et Iohanan et Iozabad Gederothites,5 Geremia, Iacaziel, Giovanni e Iozabàd di Ghedera;
6 Eluzai et Ierimoth et Baalia et Samaria et Saphatia Haruphites,6 Eleuzai, Ierimòt, Bealia, Semaria, Sefatia di Carif;
7 Elcana et Iesia et Azareel et Ioezer et Iesbaam Coritae,7 Elkana, Issia, Azarel, Ioezer, Iosgibeam, Korachiti;
8 Ioela quoque et Zabadia filii Ieroham de Gedor.
8 Oela e Zebadia figli di Ierocam, di Ghedor.
9 Sed et de Gad transfugerunt ad David, cum lateret in deserto, viri robustissimi et pugnatores optimi tenentes clipeum et hastam; facies eorum quasi facies leonis et veloces quasi capreae in montibus:9 Dei Gaditi alcuni uomini passarono a Davide nella fortezza del deserto; erano uomini valorosi, guerrieri pronti a combattere, abili nell'uso dello scudo e della lancia; sembravano leoni ed erano agili come gazzelle sui monti:
10 Ezer princeps, Abdias secundus, Eliab tertius,10 Ezer era il capo, Abdia il secondo, Eliàb il terzo,
11 Masmana quartus, Ieremias quintus,11 Mismanna il quarto, Geremia il quinto,
12 Etthei sextus, Eliel septimus,12 Attài il sesto, Eliel il settimo,
13 Iohanan octavus, Elzebad nonus,13 Giovanni l'ottavo, Elzabàd il nono,
14 Ieremias decimus, Machbanai undecimus.14 Geremia il decimo, Makbannai l'undecimo.
15 Hi de filiis Gad principes exercitus, minimus contra centum praevalebat et maximus contra mille.15 Costoro erano discendenti di Gad, capi dell'esercito; il più piccolo ne comandava cento e il più grande mille.
16 Isti sunt qui transierunt Iordanem mense primo, quando inundare consuevit super ripas suas, et omnes fugaverunt, qui morabantur in vallibus ad orientalem plagam et occidentalem.
16 Questi attraversarono il Giordano nel primo mese dell'anno, mentre era in piena su tutte le rive, e misero in fuga tutti gli abitanti della valle a oriente e a occidente.
17 Venerunt autem et de Beniamin et de Iuda ad praesidium, in quo morabatur David.17 Alcuni dei figli di Beniamino e di Giuda andarono da Davide fino alla sua fortezza.
18 Egressusque est David obviam eis et ait: “ Si pacifice venistis ad me, ut auxiliemini mihi, cor meum iungatur vobis; si autem insidiamini mihi pro adversariis meis, cum ego iniquitatem in manibus non habeam, videat Deus patrum nostrorum et iudicet ”.18 Davide uscì loro incontro e presa la parola disse loro: "Se siete venuti da me con intenzioni pacifiche per aiutarmi, sono disposto a unirmi a voi; ma se venite per tradirmi e consegnarmi ai miei avversari, mentre io non mi abbandono affatto alla violenza, il Dio dei nostri padri veda e punisca".
19 Spiritus vero induit Amasai principem inter triginta, et ait:
“ Tui sumus, o David,
et tecum, fili Isai!
Pax, pax tibi
et pax adiutoribus tuis;
te enim adiuvat Deus tuus ”.
Suscepit ergo eos David et constituit principes turmae.
19 Allora lo spirito invase Amasài, capo dei Trenta:

"Siamo tuoi, Davide;
con te, figlio di Iesse!
Pace, pace a te,
pace a chi ti aiuta,
perché il tuo Dio ti aiuta".

Davide li accolse e li costituì capi di schiere.
20 Porro de Manasse transfugerunt ad David, quando veniebat cum Philisthim adversus Saul, ut pugnaret; et non dimicavit cum eis, quia inito consilio remiserunt eum principes Philisthinorum dicentes: “ Periculo capitis nostri revertetur ad dominum suum Saul ”.20 Anche da Manàsse passarono a Davide, mentre insieme con i Filistei marciava in guerra contro Saul. Egli però non li aiutò perché nel consiglio i capi dei Filistei lo rimandarono dicendo: "A scapito delle nostre teste, egli passerebbe a Saul suo signore".
21 Quando igitur reversus est in Siceleg, transfugerunt ad eum de Manasse Ednas et Iozabad et Iedihel et Michael et Iozabad et Eliu et Selathai principes milium in Manasse:21 Mentre erano diretto a Ziklàg, passarono dalla sua parte i manassiti Adnach, Iozabàd, Iediaèl, Michele, Iozabàd, Eliu e Zilletai, capi di migliaia nella tribù di Manàsse.
22 hi praebuerunt auxilium David adversus latrunculos; omnes enim erant viri fortissimi et facti sunt principes in exercitu.22 Essi aiutarono Davide contro i razziatori, perché erano tutti valorosi, e divennero capi dell'esercito.
23 Sed et per singulos dies veniebant ad David ad auxiliandum ei, usque dum fieret grandis numerus quasi exercitus Dei.
23 In verità ogni giorno passavano dalla parte di Davide per aiutarlo e così il suo divenne un accampamento enorme.
24 Iste quoque est numerus principum exercitus, qui venerunt ad David, cum esset in Hebron, ut transferrent regnum Saul ad eum iuxta verbum Domini.
24 Ecco le cifre dei capi armati che passarono a Davide in Ebron per effettuare, secondo l'ordine del Signore, il trasferimento del regno da Saul a lui.
25 Filii Iudae portantes clipeum et hastam sex milia octingenti expediti ad proelium.25 Dei figli di Giuda, che portavano scudo e lancia: seimilaottocento armati.
26 De filiis Simeon virorum fortissimorum ad pugnandum septem milia centum.26 Dei figli di Simeone, uomini valorosi in guerra: settemilacento.
27 De filiis Levi quattuor milia sescenti;27 Dei figli di Levi: quattromilaseicento,
28 Ioiada quoque princeps de stirpe Aaron et cum eo tria milia septingenti;28 Inoltre Ioiadà, capo della famiglia di Aronne, e con lui tremilasettecento
29 Sadoc etiam iuvenis fortissimus et familia eius principes viginti duo.29 e Zadòk, giovane molto valoroso, e il casato con i ventidue capi.
30 De filiis autem Beniamin fratribus Saul tria milia; magna enim pars eorum adhuc sequebatur domum Saul.30 Dei figli di Beniamino, fratelli di Saul: tremila, perché in massima parte essi rimasero al servizio della casa di Saul.
31 Porro de filiis Ephraim viginti milia octingenti, fortissimi robore viri nominati in familiis suis.31 Dei figli di Èfraim: ventimilaottocento uomini valorosi, celebri nei loro casati.
32 Et ex dimidia parte tribus Manasse decem et octo milia; singuli per nomina sua destinati, ut venirent et constituerent regem David.32 Di metà della tribù di Manàsse: diciottomila, scelti singolarmente per partecipare alla nomina di Davide a re.
33 De filiis quoque Issachar viri eruditi, qui norant singula tempora ad sciendum quid facere deberet Israel, principes ducenti et omnes fratres eorum ad iussa eorum.33 Dei figli di Ìssacar, che conoscevano bene i vari tempi sì da sapere che dovesse fare Israele nei singoli casi: duecento capi e tutti i loro fratelli alle loro dipendenze.
34 Porro de Zabulon, qui egrediebantur ad proelium et stabant in acie instructi omnibus armis bellicis, quinquaginta milia venerunt, ut congregarentur non in corde duplici.34 Di Zàbulon: cinquantamila, arruolati in un esercito, pronti per la battaglia con tutte le armi da guerra, disposti ad aiutare senza doppiezza.
35 Et de Nephthali principes mille; et cum eis instructa clipeo et hasta triginta septem milia.35 Di Nèftali: mille capi e con loro trentasettemila dotati di scudo e di lancia.
36 De Dan etiam praeparata ad proelium viginti octo milia sescenti.36 Dei Daniti: ventottomilaseicento, armati per la guerra.
37 Et de Aser egredientes ad pugnam et in acie procedentes quadraginta milia.37 Di Aser: quarantamila guerrieri, pronti per la battaglia.
38 Trans Iordanem autem de filiis Ruben et de Gad et dimidia parte tribus Manasse, instructi omnibus armis bellicis, centum viginti milia.
38 Dalla Transgiordania, ossia dei Rubeniti, dei Gaditi e di metà della tribù di Manàsse: centoventimila con tutte le armi di guerra.
39 Omnes isti viri bellatores expediti ad pugnandum corde perfecto venerunt in Hebron, ut constituerent regem David super universum Israel; sed et omnes reliqui ex Israel uno corde erant, ut rex fieret David.39 Tutti costoro, guerrieri pronti a marciare, con cuore leale si presentarono in Ebron per proclamare Davide re su tutto Israele; anche il resto di Israele era concorde nel proclamare re Davide.
40 Fueruntque ibi apud David tribus diebus comedentes et bibentes; praeparaverunt enim eis fratres sui.40 Rimasero lì con Davide tre giorni mangiando e bevendo quanto i fratelli avevano preparato per loro.
41 Sed et qui iuxta eos erant, usque ad Issachar et Zabulon et Nephthali, afferebant panes in asinis et camelis et mulis et bobus, escam farinae, palathas, uvam passam, vinum, oleum, boves, oves ad omnem copiam; gaudium quippe erat in Israel.
41 Anche i loro vicini e perfino da Ìssacar, da Zàbulon e da Nèftali avevano portato cibarie con asini, cammelli, muli e buoi: farina, schiacciate di fichi, uva passa, vino, olio, buoi e pecore in gran quantità, perché c'era allegria in Israele.