Scrutatio

Saturday, 20 April 2024 - Beata Chiara Bosatta ( Letture di oggi)

Proverbia 19


font
VULGATAKÁLDI-NEOVULGÁTA
1 Melior est pauper qui ambulat in simplicitate sua
quam dives torquens labia sua, et insipiens.
1 Jobb a szegény, akinek útja feddhetetlen, mint a romlott ajkú és esztelen gazdag.
2 Ubi non est scientia animæ, non est bonum,
et qui festinus est pedibus offendet.
2 Nincs ott jó, ahol nincs meg a lélek ismerete, aki siet lábával, az mellélép.
3 Stultitia hominis supplantat gressus ejus,
et contra Deum fervet animo suo.
3 Az ember elrontja útját balgaságával, és szíve mégis az Úr ellen dühöng!
4 Divitiæ addunt amicos plurimos ;
a paupere autem et hi quos habuit separantur.
4 A gazdagság sok új barátot szerez, a szegényt pedig a régiek is elhagyják.
5 Testis falsus non erit impunitus,
et qui mendacia loquitur non effugiet.
5 A hamis tanú nem marad büntetlen, s aki hazugságot kohol, meg nem menekül.
6 Multi colunt personam potentis,
et amici sunt dona tribuentis.
6 Az előkelőnek sokan hajbókolnak, s a bőkezűnek számos a barátja.
7 Fratres hominis pauperis oderunt eum ;
insuper et amici procul recesserunt ab eo.
Qui tantum verba sectatur nihil habebit ;
7 A szegény embertől húzódik a rokonsága, mennyivel inkább távolodnak tőle barátai! Aki csak szó után indul, annak nem lesz semmije sem.
8 qui autem possessor est mentis diligit animam suam,
et custos prudentiæ inveniet bona.
8 Aki értelmet szerez, jót akar lelkének, aki megőrzi a belátást, megleli a boldogságot.
9 Falsus testis non erit impunitus,
et qui loquitur mendacia peribit.
9 A hamis tanú nem marad büntetlen, s aki hazugságot kohol, el fog veszni.
10 Non decent stultum deliciæ,
nec servum dominari principibus.
10 Nem való balgának a gyönyörűség, sem a szolgának, hogy uralkodjék fejedelmeken.
11 Doctrina viri per patientiam noscitur,
et gloria ejus est iniqua prætergredi.
11 Az ember okosságát türelmén lehet lemérni, és becsületére válik, ha a hibát el tudja nézni.
12 Sicut fremitus leonis, ita et regis ira,
et sicut ros super herbam, ita et hilaritas ejus.
12 A király haragja olyan, mint az oroszlán bömbölése, jókedve pedig harmat a növényen.
13 Dolor patris filius stultus,
et tecta jugiter perstillantia litigiosa mulier.
13 A balga fiú fájdalom atyjának, a házsártos asszony pedig olyan, mint a folyton beázó háztető.
14 Domus et divitiæ dantur a parentibus ;
a Domino autem proprie uxor prudens.
14 A ház és a vagyon ősöktől eredő örökség, az okos asszony pedig valóban az Úrtól van.
15 Pigredo immittit soporem,
et anima dissoluta esuriet.
15 A tunyaság mély álomba merít, s a lusta lélek koplalni kénytelen.
16 Qui custodit mandatum custodit animam suam ;
qui autem negligit viam suam mortificabitur.
16 Aki megtartja a parancsot, megóvja lelkét, aki elhanyagolja útját, halállal bűnhődik.
17 Fœneratur Domino qui miseretur pauperis,
et vicissitudinem suam reddet ei.
17 Aki megkönyörül a szegényen, az Úrnak ad kölcsön, s ő megfizet neki tettéért.
18 Erudi filium tuum ; ne desperes :
ad interfectionem autem ejus ne ponas animam tuam.
18 Fenyítsd meg fiadat, és ne veszítsd el reményedet, de nehogy arra gondolj, hogy megöld!
19 Qui impatiens est sustinebit damnum,
et cum rapuerit, aliud apponet.
19 Ha türelmetlen, viselje csak bűnhődését, sőt, hogy megmentsd őt, szolgálj még ráadással!
20 Audi consilium, et suscipe disciplinam,
ut sis sapiens in novissimis tuis.
20 Hallgass jó tanácsra és fogadj el intést, hogy végtére bölcs légy!
21 Multæ cogitationes in corde viri ;
voluntas autem Domini permanebit.
21 Sokféle terv van az ember szívében, de csak az Úr akarata a helytálló!
22 Homo indigens misericors est,
et melior est pauper quam vir mendax.
22 A szűkölködő ember irgalmas, és többet ér a szegény, mint a hazug férfi.
23 Timor Domini ad vitam,
et in plenitudine commorabitur absque visitatione pessima.
23 Az Úr félelme életre vezet, mellette jóllakottan, baj nélkül lehet megpihenni.
24 Abscondit piger manum suam sub ascella,
nec ad os suum applicat eam.
24 A lusta a tálba mártja kezét, de a szájához már nem emeli.
25 Pestilente flagellato stultus sapientior erit ;
si autem corripueris sapientem, intelliget disciplinam.
25 Ha az arcátlant megvered, tanul belőle a balga, ha pedig az okost megfedded, okulást merít.
26 Qui affligit patrem, et fugat matrem,
ignominiosus est et infelix.
26 Aki bántalmazza atyját és elűzi anyját, becstelen, gyalázatos gyermek.
27 Non cesses, fili, audire doctrinam,
nec ignores sermones scientiæ.
27 Fiam! Ne szűnj meg hallgatni az intésre, és ne légy járatlan a tudás igéiben!
28 Testis iniquus deridet judicium,
et os impiorum devorat iniquitatem.
28 A hamis tanú kineveti a törvényt, s a gonoszok szája falja a gazságot.
29 Parata sunt derisoribus judicia,
et mallei percutientes stultorum corporibus.
29 Az arcátlanok számára vesszők állnak készen, a balgák hátára pedig ütlegek várnak.