Scrutatio

Wenesday, 17 April 2024 - Santa Caterina Tekakwitha ( Letture di oggi)

A példabeszédek könyve 23


font

1Ha leülsz, hogy fejedelemmel egyél, arra legyen gondod, amit eléd raknak,2tégy kést a torkodra, hogy uralkodni tudj kívánságodon.3Pompás falatjait ne kívánd, mert csalfa étel az!4Ne törd magadat gazdagság után, és mérsékeld élelmességedet!5Ne emeld szemedet olyan javakra, amelyek a tieid nem lehetnek, mert azok szárnyra kapnak, mint a sas, és az ég felé elröpülnek.6Ne étkezz irigy emberrel, és ne kívánd pompás falatjait,7mert mint a bűvész és a jós, arra következtet, amit nem tud. Mondja ugyan: »Egyél csak! Igyál csak!« de nem mondja neked szívből,8a lenyelt falatot még kihányod, és szép szavaidat hiába vesztegeted.9Ne beszélj a balgák fülébe, mert lenézik okos beszédeidet!10El ne mozdítsd a kiskorúak határkövét, és be ne nyomulj az árvák földjére,11mert erős a gyámoluk, s ő magára vállalja pörüket ellened!12Nyisd meg szívedet az intelemnek, és füledet az okos beszédnek!13Ne sajnáld a fiútól a fenyítést! Nem hal az meg, ha vesszővel sújtod!14Te pálcával vered őt, és lelkét az alvilágtól mented meg!15Fiam! Ha szíved bölcs lesz, az én szívem is örvendez veled,16és bensőmben vigadok, amikor ajkad helyesen beszél.17Ne induljon fel szíved a bűnösök miatt, hanem az Úr félelmében légy szüntelen,18hisz van reményed a jövendőben, és bizakodásod meg nem hiúsul!19Figyelj, fiam, és légy bölcs, irányítsd szívedet az egyenes útra!20Ne végy részt a nagyivók lakomáin, sem azok tobzódásain, akik hússal tömik magukat,21mert a nagyivó és a lakmározó elzüllik, és a naphosszat alvó rongyokba öltözik.22Hallgass atyádra, aki nemzett téged, és ne vesd meg anyádat, mikor megöregszik!23Igazságot vásárolj – és el ne add! – bölcsességet, fegyelmet és okosságot!24Ujjonghat az igaznak atyja, aki bölcset nemzett, örömét lelheti benne.25Örvendjen tehát atyád és anyád, vigadjon, aki szült téged!26Add nekem, fiam, szívedet, és szemed vigyázzon útjaimra,27mert a feslett nő mély verem, s az idegen asszony szűk kút,28lesben áll az úton, mint a rabló, és megöli azokat, akiket óvatlannak lát.29Ki mondja: »Óh?« Ki mondja: »Jaj, atyám?« Ki a veszekedő és ki esik verembe? Kinek vannak sebei ok nélkül? Kinek vörös a szeme?30Nem azoknak, akik bor mellett mulatnak, és szorgalmasak a poharazgatásban?31Ne nézd a bort, hogyan piroslik, s hogy miként villog a serlegben! Könnyen csúszik az lefelé,32de végül mar, mint a kígyó, és kilövi a mérgét, mint a vipera.33A szemed fura dolgokat lát, és szíved bolondokat beszél,34úgy vagy, mintha a tenger közepén feküdnél, mint az alvó kormányos, aki elvesztette a kormányt.35Így szólsz: »Elvertek ugyan, de nem fájt nekem, ütöttek, de nem éreztem. Mikor ébredek fel, hogy a bort ismét felkeressem?«