Scrutatio

Thursday, 20 June 2024 - San Ettore ( Letture di oggi)

Ózeás jövendölése 1


font

1Az Úr szava, melyet Ózeáshoz, Beeri fiához intézett Uzijának, Jótámnak, Ácháznak, Hiszkijának, Júda királyainak, és Jeroboámnak, Joás fiának, Izrael királyának napjaiban.2Amikor az Úr szólni kezdett Ózeás által, ezt mondta az Úr Ózeásnak: »Eredj, végy magadnak feleségül egy paráznát, és szerezz magadnak gyermekeket a paráznától, mert parázna módon elpártol az ország az Úrtól.«3El is ment és elvette Gómert, Diblaim leányát; és az fogant és fiút szült neki.4Mondta ekkor neki az Úr: »Hívd őt ‘Jezreel’-nek, mert már kevés idő múlva megtorlom Jezreel vérét Jéhu házán, és megszüntetem Izrael házának királyságát,5és összetöröm azon a napon Izrael íját Jezreel völgyében.«6Mikor az ismét fogant és leányt szült, azt mondta neki az Úr: »Hívd őt ‘Nincs irgalom!’-nak, mert nem irgalmazok tovább Izrael házának, hanem végleg elfelejtem őket.7Júda házának azonban irgalmazok, és megmentem őket az Úr, az ő Istenük által, de nem íjjal, karddal, harccal, és nem lovakkal vagy lovasokkal mentem meg őket.«8Miután ő a ‘Nincs irgalmat’ elválasztotta, ismét fogant, és fiút szült.9Azt mondta ekkor az Úr: »Hívd őt: ‘Nem az én népem’-nek, mivel ti nem vagytok többé az én népem, és én ‘Nem vagyok’ már nektek.