Scrutatio

Sunday, 14 July 2024 - San Camillo de Lellis ( Letture di oggi)

Kivonulás könyve 1


font

1Ezek Izrael fiainak nevei, akik Jákobbal Egyiptomba mentek. Mindegyikük a háza népével együtt ment:2Rúben, Simeon, Lévi, Júda,3Isszakár, Zebulon, Benjamin,4Dán, Naftali, Gád és Áser.5Azoknak a száma tehát, akik Jákob ágyékából származtak, összesen hetven volt; József azonban már Egyiptomban volt.6Amikor aztán meghalt ő, minden testvére és az egész nemzedék,7Izrael fiai tovább szaporodtak, és úgy megsokasodtak, mintha a földből sarjadtak volna. Annyira népesek lettek, hogy megtelt velük az ország.8Közben Egyiptomnak új királya támadt, aki nem ismerte Józsefet.9Ez azt mondta népének: »Íme, Izrael fiainak népe túl számos és túl hatalmas számunkra.10Gyertek, nyomjuk el okosan, hogy ne sokasodjék tovább. Nehogy ellenségeinkhez szegődjön, ha háború támad ellenünk, ne harcoljon ellenünk, és ki se vonuljon erről a földről!«11Munkafelügyelőket rendelt tehát föléjük, hogy nehéz munkával sanyargassák őket. Raktárvárosokat építettek a fáraónak: Pítomot és Rámszeszt.12De minél inkább nyomorgatták őket, annál inkább sokasodtak és gyarapodtak.13Ezért az egyiptomiak meggyűlölték Izrael fiait, és gyalázatosan megsanyargatták őket.14Megkeserítették életüket az agyag- és téglavetés kemény munkájával, és mindenféle olyan szolgálattal, amellyel a mezei munkában nyomorgatták őket.15Egyiptom királya azután parancsot adott a héberek bábáinak, akik közül az egyiket Sifrának, a másikat Puának hívták,16és megparancsolta nekik: »Amikor a héber asszonyoknál bábáskodtok, és eljön a szülés ideje, ha fiú az, öljétek meg, ha pedig lány, hagyjátok életben!«17A bábák azonban félték Istent, és nem tették meg amit az egyiptomi király parancsolt nekik, hanem életben hagyták a fiúgyermekeket.18Magához hívatta erre őket a király, és kérdőre vonta őket: »Miért hagytátok életben a fiúgyermekeket?«19Azok azt felelték: »Nem olyanok ám a héber asszonyok, mint az egyiptomiak, hanem életerősek! Mire mi odaérünk hozzájuk, már megszülnek!«20Isten ezért jót tett a bábákkal. A nép pedig sokasodott, és nagyon megerősödött.21Mivel a bábák félték Istent, ő házat épített nekik.22Erre egész népének megparancsolta a fáraó: »Ha fiú születik, vessétek mindet a folyóba, ha lány, hagyjátok mindet életben!«