Scrutatio

Thursday, 20 June 2024 - San Ettore ( Letture di oggi)

Náhum jövendölése 1


font

1Fenyegető jövendölés Ninive ellen. Az elkesi Náhum látomásának könyve.2Féltékeny és bosszúálló Isten az Úr, bosszúálló és haragvó. Bosszút áll ellenségein az Úr, és hajthatatlan elleneivel szemben.3Türelmes az Úr, de hatalma félelmetes, egy bűnöst sem hagy büntetlenül. Eljön az Úr viharban és forgószélben, s a felhő a por az ő lába nyomán.4Rászól a tengerre és kiszárítja, s a folyókat mind kiapasztja. Eltikkad Básán és a Kármel, és elfonnyad a Libanon virágja.5Megremegnek előtte a hegyek, és reszketnek a halmok; tekintetétől megrendül a föld, s a földkerekség és minden lakója.6Ki állhat meg haragos színe előtt, ki állhat helyt haragjának tüze előtt? Bosszúja kiárad, mint a tűz, s a kősziklák megolvadnak előtte.7Jó az Úr és megerősít ő a szorongatás napján, és ismeri a benne bízókat.8De rohanó vízözönnel vet véget az ellene támadóknak, és ellenségeit a sötétség üldözi.9Mit terveztek az Úr ellen? Ő hajtja végre a pusztítást! Nem keletkezik kétszer veszedelem!10Lehetnek, mint az egymásba fonódó tövisek, vagy mint megrészegült tivornyázók: elégnek, mint az egészen száraz tarló.11Belőled származott az, aki gonosz terveket szőtt az Úr ellen, aki elméjében törvényszegést forgatott.12Így szól az Úr: »Ha még oly erősek és még oly sokan lesznek is, akkor is levágják őket és elvesznek! Megaláztalak, de nem alázlak meg többé.13Most összetöröm a vesszejét annak, aki hátadat verdesi, és bilincseidet széttöröm.«14Rólad pedig ezt parancsolja az Úr: »Nevednek ne támadjon többé utódja! isteneid házából kiirtom a faragott és az öntött bálványokat, elkészítem sírodat, mert becstelen vagy!«