Scrutatio

Saturday, 20 July 2024 - Sant'Apollinare di Ravenna ( Letture di oggi)

Ámosz jövendölése 1


font

1A tekoai pásztorok közül való Ámosz szavai, melyeket Izrael felől látott Uzijának, Júda királyának napjaiban és Jeroboámnak, Joás fiának, Izrael királyának napjaiban, két évvel a földrengés előtt.2Így szólt: »Bömböl az Úr Sionról, és hallatja szavát Jeruzsálemből; és elhervadnak a pásztorok ékes mezői, és kiszárad a Kármel teteje.«3Ezt mondja az Úr: »Damaszkusznak három, sőt négy gonosztette miatt nem fordítok el róla semmit sem: mert vasszekerekkel csépelték végig Gileádot.4Tüzet bocsátok Azaél házára, és megemészti Ben-Hadad palotáit;5összetöröm Damaszkusz zárát, és szétszórom a lakosságot a Bálvány-völgyről, és a jogar birtokosát a Gyönyörök házából, és Kírbe hurcolják Szíria népét« – mondja az Úr.6Ezt mondja az Úr: »Gázának három, sőt négy gonosztette miatt nem fordítok el róla semmit sem: mert egész fogolyseregeket hurcoltak el, hogy kiszolgáltassák őket Edomnak.7Tüzet bocsátok Gáza falára, hogy eméssze meg várait;8szétszórom Asdód lakosságát, és a jogar birtokosát Askalonból, majd kezemet Akkaron ellen fordítom, és elvesznek a filiszteusok maradványai«, – mondja az Úr Isten.9Ezt mondja az Úr: »Tírusznak három, sőt négy gonosztette miatt nem fordítok el róla semmit sem: mert egész fogolyseregeket szolgáltattak ki Edomnak, és nem gondoltak a testvéri szövetségre.10Tüzet bocsátok Tírusz falára, hogy eméssze meg várait.«11Ezt mondja az Úr: »Edomnak három, sőt négy gonosztette miatt nem fordítok el róla semmit sem: mert karddal üldözte testvérét és elfojtotta az iránta való irgalmat, és továbbra is haragot tartott és gyűlöletét megőrizte mindvégig.12Tüzet bocsátok Temánra, és megemészti Boszra várait.«13Ezt mondja az Úr: »Ammon fiainak három, sőt négy gonosztette miatt nem fordítok el róla semmit sem: mert felhasította Gileádnak áldott állapotban levő asszonyait, hogy kiterjessze határait.14Tüzet gyújtok Rabba falán, hogy eméssze meg várait, amikor majd jajgatás lesz a háború napján, és fergeteg a vihar napján.15És fogságba jut királyuk, ő maga és vele fejedelmei« – mondja az Úr.