Scrutatio

Saturday, 18 May 2024 - San Giovanni I papa ( Letture di oggi)

Osea 14


font
BIBBIA CEI 1974KÁLDI-NEOVULGÁTA
1 Samaria espierà,
perché si è ribellata al suo Dio.
Periranno di spada,
saranno sfracellati i bambini;
le donne incinte sventrate.

1 Elpusztul Szamaria, mert fellázadt Isten ellen; kard által pusztulnak el ők, kisdedeiket a földhöz verik, s az áldott állapotban levőket felhasítják.
2 Torna dunque, Israele, al Signore tuo Dio,
poiché hai inciampato nella tua iniquità.
2 Térj meg, Izrael, az Úrhoz, a te Istenedhez, hisz bűnöd miatt buktál el!
3 Preparate le parole da dire
e tornate al Signore;
ditegli: "Togli ogni iniquità:
accetta ciò che è bene
e ti offriremo il frutto delle nostre labbra.
3 Vigyétek magatokkal e szavakat, térjetek az Úrhoz, és mondjátok neki: »Végy el minden gonoszságot, fogadd el a jót, és mi majd ajkunk gyümölcsét áldozzuk néked.
4 Assur non ci salverà,
non cavalcheremo più su cavalli,
né chiameremo più dio nostro
l'opera delle nostre mani,
poiché presso di te l'orfano trova misericordia".
4 Asszúr ne segítsen nekünk, lóra sem szállunk többé, és kezünk alkotásainak nem mondjuk többé: ‘Ó, Isteneink!’ Mert te megkönyörülsz az árván, aki nálad talál irgalmat.«
5 Io li guarirò dalla loro infedeltà,
li amerò di vero cuore,
poiché la mia ira si è allontanata da loro.
5 »Meggyógyítom hűtlenségüket, és szívemből szeretni fogom őket, mert haragom elfordult tőlük.
6 Sarò come rugiada per Israele;
esso fiorirà come un giglio
e metterà radici come un albero del Libano,
6 Izraelhez olyan leszek, mint a harmat; virul majd, mint a liliom, és gyökeret hajt, mint a Libanon.
7 si spanderanno i suoi germogli
e avrà la bellezza dell'olivo
e la fragranza del Libano.
7 Kiterjednek ágai, és pompája olyan lesz, mint az olajfáé, és illata, mint a Libanoné.
8 Ritorneranno a sedersi alla mia ombra,
faranno rivivere il grano, coltiveranno le vigne,
famose come il vino del Libano.
8 Visszatérnek, hogy árnyékomban lakjanak, gabonát termelnek és rügyeznek, mint a szőlő; hírneve olyan lesz, mint a Libanon bora.
9 Èfraim, che ha ancora in comune con gl'idoli?
Io l'esaudisco e veglio su di lui;
io sono come un cipresso sempre verde,
grazie a me si trova frutto.

9 Efraim, mi köze neki a bálványokhoz? én hallgatom meg és gyámolítom őt; olyan leszek én, mint a zöldellő ciprus, és tőlem való lesz a gyümölcs, melyet rajtad találnak.«
10 Chi è saggio comprenda queste cose,
chi ha intelligenza le comprenda;
poiché rette sono le vie del Signore,
i giusti camminano in esse,
mentre i malvagi v'inciampano.
10 Aki bölcs, értse meg ezeket, aki értelmes, lássa be ezt mind! Bizony, egyenesek az Úr útjai, s az igazak biztosan járnak azokon, de a gonoszok elesnek rajtuk.