Scrutatio

Tuesday, 25 June 2024 - San Guglielmo ( Letture di oggi)

Levél az efezusiaknak 6


font

1Gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert így van az rendjén.2»Tiszteld apádat és anyádat« ; ez az első, ígérettel egybekötött parancs:3»hogy jó dolgod legyen, és hosszú életű légy a földön« .4És ti apák, ne ingereljétek haragra gyermekeiteket, hanem neveljétek őket fegyelemben és az Úr intelmével!5Szolgák, engedelmeskedjetek test szerinti uraitoknak félelemmel és remegéssel szívetek egyszerűségében, akárcsak Krisztusnak!6Ne látszatra szolgáljatok, mintha emberek tetszését keresnétek, hanem mint Krisztus szolgái, akik szívesen teljesítik Isten akaratát!7Készséges akarattal szolgáljatok, mintha az Úrnak tennétek, s nem embereknek!8Tudjátok, hogy mindenki, aki valami jót tesz, annak jutalmát megkapja majd az Úrtól, akár szolga, akár szabad.9Ti pedig, gazdák, ugyanezt tegyétek velük, hagyjátok a fenyegetőzést, hiszen tudjátok, hogy nekik is, nektek is Uratok van az égben, s nála nincs személyválogatás.10Végezetül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hathatós erejében!11Öltsétek fel Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög cselvetéseivel szemben!12Mert nem a vér és a test ellen kell küzdenünk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, a sötétség világának kormányzói ellen, a gonoszságnak az ég magasságaiban lévő szellemei ellen.13Vegyétek fel tehát Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, s megállhassatok, mert mindent megtettetek.14Úgy álljatok tehát, hogy derekatokat övezzétek fel igazságossággal, s öltsétek magatokra a megigazulás vértjét!15Lábatok saruja legyen a béke evangéliumának hirdetésére való készség.16Mindezekhez vegyétek a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát.17Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, vagyis az Isten igéjét.18Mindenkor esedezzetek a Lélekben, minden imádságban és könyörgésben, s őbenne virrasszatok teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentért,19és értem is, hogy Isten adjon nekem szavakat, amikor megnyitom ajkamat, hogy bátran hirdessem az evangélium titkát,20aminek hírnöke vagyok a bilincsekben is; hadd beszéljek bátran, amint kötelességem.21Hogy pedig ti is megtudjátok, mi van velem, mit művelek, Tichikusz, a szeretett testvér és hűséges szolga az Úrban, mindent el fog nektek mondani.22Éppen azért küldtem őt hozzátok, hogy megtudjátok, mi van velünk, s megvigasztalja szíveteket.23Békesség a testvéreknek, és hittel párosult szeretet az Atyaistentől és az Úr Jézus Krisztustól!24Kegyelem mindazoknak, akik meg nem fogyatkozó szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust!