Scrutatio

Wenesday, 17 July 2024 - San Alessio ( Letture di oggi)

Az énekek éneke 1


font

1Az Énekek Éneke Salamontól.2Csókoljon engem szája csókjával! Hisz szerelmed bornál is édesebb!3Keneteid illata kellemes, neved kiöntött olaj, ezért szeretnek téged a lányok!4Vonj engem magad után, siessünk keneteid illata után! Vezess, ó király, a kamrádba, vigadjunk és örvendezzünk veled, magasztaljuk szerelmedet, amely bornál is édesebb! Méltán szeretnek téged!5Lebarnult vagyok, mégis szép, Jeruzsálem leányai! Olyan, mint Kedár sátrai, mint Salamon kárpitjai.6Ne csodáljatok azért, hogy lebarnultam, hogy a nap megbarnított! Anyám fiai nehezteltek rám, szőlőt őriztettek velem, a magam szőlőjét azonban nem őriztem!7Mondd meg nekem, lelkem szerelmese, hol legeltetsz, merre delelteted nyájadat, hogy ne kelljen kóborolnom társaid nyájai körül!8Ha nem tudsz eligazodni, te legszebb a nők közt, indulj és menj el a nyáj nyomán, és legeltesd gidáidat a pásztorok sátrai mellett! –9A fáraó szekerébe fogott lovaimhoz hasonlítalak téged, kedvesem!10Szépek orcáid, mint a gerlicéé, és nyakad, mint a gyöngyfüzér!11Aranyláncocskát készítünk számodra ezüstszemekkel kirakva. –12Miközben a király nyugvóhelyén pihen, nárduszom illatát árasztja.13Olyan a kedvesem hozzám, mint a mirhatáska: a keblemen pihen az éjjel.14Olyan a kedvesem hozzám, mint a ciprusfürt Engedi szőlőhegyén. –15De szép vagy, szerelmem, de szép vagy! Szemeid olyanok, mint a galambok. –16De szép vagy, kedvesem, milyen gyönyörűséges! Üde zöld a fekvőhelyünk,17cédrusok a házunk gerendái, ciprus borítja falunkat.