Scrutatio

Sunday, 14 July 2024 - San Camillo de Lellis ( Letture di oggi)

Levél a zsidóknak 1


font

1Sokszor és sokféle módon szólt hajdan Isten az atyákhoz a próféták által,2ezekben a végső napokban pedig Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé rendelt, aki által a világokat is teremtette,3s aki – mivel az ő dicsőségének fénye és lényegének képmása, és mindent fenntart hatalmának igéjével –, miután a bűnöktől megtisztulást szerzett, a Fölség jobbján ül a magasságban .4Annyival kiválóbb lett az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk.5Hiszen melyik angyalnak mondta valaha: »Fiam vagy te, a mai napon nemzettelek téged« ? És ismét: »Én Atyja leszek, ő pedig a fiam lesz?«6Amikor pedig újra bevezeti elsőszülöttjét a földkerekségre, így szól: »És hódol előtte Isten minden angyala!«7Az angyalokat illetően ugyanis így szól: »Aki angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűznek lángjává« .8Fiát illetően pedig: »A te trónod, Isten, örökkön örökké áll; országod jogara az igazság jogara.9Szeretted az igazságosságot és gyűlölted a gonoszságot; azért kent fel téged, Isten, a te Istened, az öröm olajával társaid felett« .10És: »Kezdetben te, Uram, megvetetted a föld alapját, és az egek a te kezed művei.11Elmúlnak ezek, de te megmaradsz; és mint a ruha, mind elavulnak,12összegöngyölöd őket, mint egy köntöst, és elváltoznak, mint a ruha; te azonban ugyanaz vagy, és éveid el nem fogynak« .13Angyalai közül melyiknek mondta valaha is: »Jobbom felől foglalj helyet, míg lábad zsámolyává teszem ellenségeidet«?14Ők ugye mindnyájan szolgáló lelkek, s azok szolgálatára küldték őket, akiknek az a hivatása, hogy örököljék az üdvösséget?