Scrutatio

Sunday, 16 June 2024 - Sant´ Aureliano ( Letture di oggi)

Levél a filippieknek 4


font

1Azért tehát, szeretett és hőn óhajtott testvéreim, örömöm és koronám, így tartsatok ki az Úrban, szeretteim!2Evódiát nagyon kérem, és Szintichét is kérve-kérem, hogy értsenek egyet az Úrban.3Téged is felkérlek, igazi munkatársam, segíts nekik, hisz velem együtt küzdöttek az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal, akiknek a neve benne van az élet könyvében .4Örüljetek az Úrban mindig! Újra mondom: Örüljetek!5Ismerje meg mindenki a ti szelídségeteket! Az Úr közel van!6Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé!7Isten békéje pedig, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban.8Egyébként, testvérek, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami dicséretes, ami erényes és magasztos.9Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és láttatok tőlem: azt tegyétek; és veletek lesz a békesség Istene.10Igazán megörültem az Úrban, hogy végre megint felbuzdultatok a rólam való gondoskodásra. Korábban is gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok.11Nem az ínség mondatja ezt velem, hiszen megtanultam, hogy beérjem azzal, amim van.12Tudok szűkölködni és tudok bővelkedni is; mindenütt mindent megszoktam: tudok jóllakni is, éhezni is, bővelkedni és nélkülözni is.13Mindenre képes vagyok abban, aki nekem erőt ad.14Mégis jól tettétek, hogy részvéttel voltatok nyomorúságomban.15Ti is tudjátok, filippiek, hogy az evangélium hirdetésének kezdetén, amikor Makedóniából útnak indultam, egy egyház sem lépett velem az adás és viszonzás kapcsolatára, egyedül csak ti.16Már Tesszalonikibe is küldtetek egyszer-kétszer valamit a szükségleteimre.17Nem mintha adományra vágynék, hanem mert annak gyümölcsét áhítom, amelyet bőségesen írnak majd a javatokra.18Átvettem mindent, és bővelkedem; el vagyok látva, amióta megkaptam Epafroditosztól, amit küldtetek, mint kellemes illatot, kedves és Istennek tetsző áldozatot.19Az én Istenem kielégíti majd minden szükségteket gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban.20Istennek és a mi Atyánknak dicsőség mindörökkön örökké! Ámen.21Köszöntsetek minden szentet Krisztus Jézusban. A velem levő testvérek köszöntenek titeket.22A szentek mindnyájan, különösen a császár házából valók, köszöntenek titeket.23Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel! Ámen.