Scrutatio

Saturday, 22 June 2024 - San Tommaso Moro ( Letture di oggi)

Zakariás jövendölése 13


font

1Azon a napon forrás fakad Dávid házának és Jeruzsálem lakosainak számára, a bűnösnek és a havi tisztulást szenvedőnek megmosására.2És azon a napon ezt mondja a Seregek Ura: Eltörlöm majd a bálványok nevét a földről, úgyhogy nem is említik őket többé; és eltávolítom a földről a hamis prófétákat és a tisztátalan lelket.3És ha valaki még ezután is prófétálna, így szól hozzá atyja és anyja, a saját szülei: ‘Nem maradsz életben, mert hazugságot mondtál az Úr nevében!’ És leszúrják őt atyja és anyja, a saját szülei, amikor prófétál.4És azon a napon majd szégyelli mindegyik próféta a látomását, ha elfogja a prófétálás, és nem öltenek majd szőrruhát, hogy hazudjanak,5hanem így szólnak: ‘Nem vagyok én próféta! Földműves ember vagyok, földem van ifjúkorom óta.’6És ha azt kérdezik tőle: ‘Micsoda sebek ezek a kezeid között?’ – azt feleli: ‘Ezeket a sebhelyeket azok házában szereztem, akik szerettek engem.’7Kelj fel kard, az én pásztorom ellen, s a nemzetségemből való férfi ellen – mondja a Seregek Ura –; verd meg a pásztort, és elszélednek a juhok; én pedig a bojtárgyerekek ellen fordítom kezemet.8És akkor majd az történik az egész országban – mondja az Úr –, hogy két rész elpusztul és elvész benne, a harmadik rész azonban megmarad benne.9És én a harmadik részt tűzbe vetem, és kiégetem őket, mint ahogyan kiégetik az ezüstöt, és megtisztítom őket, mint ahogy megtisztítják az aranyat. Ő majd segítségül hívja nevemet, én pedig meghallgatom őt. Én azt mondom majd: ‘Népem vagy te nekem,’ ő pedig azt mondja: ‘Az Úr az én Istenem!’