Scrutatio

Thursday, 18 July 2024 - Santa Sinforosa e sette figli ( Letture di oggi)

A példabeszédek könyve 1


font

1Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának mondásai2a bölcsesség és fegyelem tanulására,3az okos beszéd megértésére, a bölcs okulás, igazságosság, ítélet és becsületesség elnyerésére,4hogy az egyszerűeknek értelem adassék, s az ifjúnak tudás és megfontoltság.5A bölcs, ha hallgatja, még bölcsebb lesz, s az értelmes útmutatást nyer,6behatol a mondás és rejtvény értelmébe, a bölcsek igéibe és fogós kérdéseibe.7A bölcsesség kezdete az Úr félelme. A balgák a bölcsességet és az intést megvetik.8Figyelj, fiam, atyád intelmére, s el ne hagyd anyád tanítását,9mert az díszes koszorú a fejedre, és ékes lánc a nyakadba!10Fiam, ha bűnösök csábítanak, ne engedj nekik,11ha azt mondják: »Jöjj velünk, leselkedjünk vér után, rejtsünk el ok nélkül csapdát az ártatlan ellen!12Nyeljük el élve, mint az alvilág, és egészen, mint a sírba szállót,13szerzünk majd mindenféle drága jószágot, megtöltjük házainkat zsákmánnyal!14Vesd tehát közöttünk sorsodat, mindannyiunknak egy legyen erszénye!«15Fiam, ne menj velük egy úton, tartóztasd lábadat ösvényüktől,16mert lábuk gonoszra siet és vérontásra rohan!17Azonban hiába állítanak fel hálót a madarak szeme előtt,18ők is csak saját vérük ellen leselkednek, önmaguknak vetnek tőrt.19Ilyen minden kapzsi útja: elveszi gazdája életét.20A bölcsesség úton-útfélen szónokol, a tereken hallatja hangját,21lármás utcafőkön kiált, a városkapuk nyílásánál szólal meg és mondja:22»Ti dőrék! Meddig kedvelitek a dőreséget, s a bolondok meddig kívánják, ami nekik ártalmas, s a balgák meddig gyűlölik a belátást?23Térjetek meg feddésemre! Íme, kiöntöm nektek lelkemet, tudtul adom nektek igéimet:24mivel szóltam, és vonakodtatok, kinyújtottam kezemet, és nem volt, aki odanézzen,25semmibe sem vettétek összes tanácsomat, és nem törődtetek feddésemmel:26én is nevetek majd romlástokon, gúnyolódom, ha rátok jön, amitől féltek,27ha hirtelen baj szakad rátok, romlástok ott terem, mint a fergeteg, és eljön rátok a szükség és a szorongás!«28Akkor hívnak majd engem, de nem hallom, keresnek hajnalban, de meg nem lelnek.29Mivel gyűlölték a tudást, és nem fogadták be az Úr félelmét,30nem hajlottak tanácsomra, és megvetették minden intelmemet:31bizony, enni fognak útjuk gyümölcséből, és jóllaknak saját terveikből!32Mert a balgákat megöli elpártolásuk, s a dőréket elveszíti szerencséjük.33Aki azonban rám hallgat, bátorságban lakik, és bővelkedik baj félelme nélkül.