Scrutatio

Sunday, 23 June 2024 - San Giuseppe Cafasso ( Letture di oggi)

A krónikák első könyve 24


font

1Áron fiainak a következő osztályaik voltak. Áron fiai Nádáb, Ábiu, Eleazár és Itamár voltak,2de Nádáb és Ábiu atyjuk előtt haltak meg s nem voltak fiaik, és így Eleazár és Itamár viselték a papságot.3Ezeket osztotta be tehát Dávid, azaz az Eleazár fiai közül való Szádok és az Itamár fiai közül való Ahimelek, rendjeik és szolgálatuk szerint.4Ám Eleazár fiai között sokkal több családfő volt, mint Itamár fiai között. Ezért azoknak, vagyis Eleazár fiainak családjaik szerint tizenhat főembert juttatott, Itamár fiainak pedig, családjaik szerint nyolcat.5Sorsvetés által osztotta be mind a két nemzetséget egyaránt, mert Eleazár fiai közül is, meg Itamár fiai közül is voltak vezetői a szenthelynek és megbízottai Isten ügyének.6Semeja, Natanael fia, a levita íródeák jegyezte fel őket, a király és a fejedelmek meg Szádok pap és Ahimelek, Abjatár fia, meg a papi és levita családok fejei előtt: egyfelől Eleazár családját, amely a többi felett állott, másfelől Itamár családját, amely alatt a többiek voltak.7Az első sorsvetés Jojáribra esett, a második Jedeire,8a harmadik Hárimra, a negyedik Szeorimra,9az ötödik Melkiára, a hatodik Majmánra,10a hetedik Kószra, a nyolcadik Ábiára,11a kilencedik Jesuára, a tizedik Sekenjára,12a tizenegyedik Eliásibra, a tizenkettedik Jákimra,13a tizenharmadik Hoffára, a tizennegyedik Jesebábra,14a tizenötödik Bilgára, a tizenhatodik Immerre,15a tizenhetedik Hezírre, a tizennyolcadik Áfszeszre,16a tizenkilencedik Petahjára, a huszadik Hezekielre,17a huszonegyedik Jákinra, a huszonkettedik Gámulra,18a huszonharmadik Dalája, a huszonnegyedik Maazjáura.19Ez volt az ő szolgálati rendjük az Úr házába való bevonulásukat illetőleg, az atyjuktól, Árontól, az Úrnak, Izrael Istenének parancsa alapján kapott rendtartásuk szerint.20Ami Lévi többi fiát illeti: Amrám fiai közül való volt Subaél; Subaél fiai közül Jehedeja,21Rohóbia fiai közül pedig Jesia volt a családfő.22Jichár fiai közül való volt Sálemót, Sálemót fiai közül Jahát volt a családfő.23Ennek első fia Jeriáu, a második Amarja, a harmadik Jahaziél, a negyedik Jekmaán volt.24Oziel fia volt Míka, Míka fiai közül Sámir volt a családfő.25Míka fivére Jesia volt, Jesia fiai közül Zakariás volt a családfő.26Merári fiai voltak: Moholi és Músi. Ozjáu fia: Bennó.27Merári fiai voltak: Ozjáu, Soám, Zákur és Hebri.28Moholi fia volt Eleazár, – ennek nem voltak fiai.29Kís fia pedig Jerameél.30Músi fiai voltak: Moholi, Eder és Jerimót. Ezek voltak Lévi fiai, családjaik szerint.31Ezek is sorsot vetettek, mint ahogy a testvéreik, Áron fiai, Dávid király előtt és Szádok, Ahimelek, s a papi és levita családok fejei előtt, mind az idősebbek, mind a fiatalabbak: sorsvetés által osztották be egyaránt valamennyit.