Scrutatio

Sunday, 3 December 2023 - San Francesco Saverio ( Letture di oggi)

Numeri 31


font
NOVA VULGATABIBBIA
1 Locutusque est Dominus ad Moysen dicens:1 Il Signore disse a Mosè:
2 “ Ulciscere filios Israel de Madianitis et sic colligeris ad populum tuum ”.2 "Compi la vendetta degli Israeliti contro i Madianiti, poi sarai riunito ai tuoi antenati".
3 Statimque Moyses: “ Armate, inquit, ex vobis viros ad pugnam, qui possint ultionem Domini expetere de Madianitis.3 Mosè disse al popolo: "Mobilitate fra di voi uomini per la guerra e marcino contro Madian per eseguire la vendetta del Signore su Madian.
4 Mille viri de singulis tribubus eligantur ex Israel, qui mittantur ad bellum ”.4 Manderete in guerra mille uomini per tribù di tutte le tribù d'Israele".
5 Dederuntque millenos de singulis tribubus, id est duodecim milia expeditorum ad pugnam,5 Così furono forniti, dalle migliaia d'Israele, mille uomini per tribù, cioè dodicimila uomini armati per la guerra.
6 quos misit Moyses cum Phinees filio Eleazari sacerdotis. Vasa quoque sancta et tubas ad clangendum tradidit ei.
6 Mosè mandò in guerra quei mille uomini per tribù e con loro Pincas, figlio del sacerdote Eleazaro, il quale portava gli oggetti sacri e aveva in mano le trombe dell'acclamazione.
7 Cumque pugnassent contra Madianitas, sicut praeceperat Dominus Moysi, omnes mares occiderunt7 Marciarono dunque contro Madian come il Signore aveva ordinato a Mosè, e uccisero tutti i maschi.
8 et reges eorum Evi et Recem et Sur et Hur et Rebe, quinque principes gentis, Balaam quoque filium Beor interfecerunt gladio;8 Uccisero anche, oltre i loro caduti, i re di Madian Evi, Rekem, Sur, Ur e Reba cioè cinque re di Madian; uccisero anche di spada Balaam figlio di Beor.
9 ceperuntque mulieres eorum et parvulos. Omniaque pecora et cunctam supellectilem, quidquid habere potuerant, depopulati sunt:9 Gli Israeliti fecero prigioniere le donne di Madian e i loro fanciulli e depredarono tutto il loro bestiame, tutti i loro greggi e ogni loro bene;
10 tam urbes quam viculos et castra flamma consumpsit;10 appiccarono il fuoco a tutte le città che quelli abitavano e a tutti i loro attendamenti
11 et tulerunt praedam et universa, quae ceperant, tam ex hominibus quam ex iumentis,11 e presero tutto il bottino e tutta la preda, gente e bestiame.
12 et adduxerunt captivos, spolia et praedam ad Moysen et Eleazarum sacerdotem et ad omnem congregationem filiorum Israel ad castra in campestribus Moab iuxta Iordanem contra Iericho.
12 Poi condussero i prigionieri, la preda e il bottino a Mosè, al sacerdote Eleazaro e alla comunità degli Israeliti, accampati nelle steppe di Moab, presso il Giordano di fronte a Gèrico.
13 Egressi sunt autem Moyses et Eleazar sacerdos et omnes principes synagogae in occursum eorum extra castra.13 Mosè, il sacerdote Eleazaro e tutti i principi della comunità uscirono loro incontro fuori dell'accampamento.
14 Iratusque Moyses principibus exercitus, tribunis et centurionibus, qui venerant de bello,14 Mosè si adirò contro i comandanti dell'esercito, capi di migliaia e capi di centinaia, che tornavano da quella spedizione di guerra.
15 ait: “ Cur omnes feminas reservastis?15 Mosè disse loro: "Avete lasciato in vita tutte le femmine?
16 Nonne istae sunt, quae deceperunt filios Israel ad suggestionem Balaam et praevaricari vos fecerunt in Dominum super peccato Phegor, unde et percussus est populus Domini?16 Proprio loro, per suggerimento di Balaam, hanno insegnato agli Israeliti l'infedeltà verso il Signore, nella faccenda di Peor, per cui venne il flagello nella comunità del Signore.
17 Ergo cunctos interficite parvulos generis masculini et omnes mulieres, quae noverunt viros in coitu, iugulate;17 Ora uccidete ogni maschio tra i fanciulli e uccidete ogni donna che si è unita con un uomo;
18 puellas autem et omnes feminas virgines reservate vobis.18 ma tutte le fanciulle che non si sono unite con uomini, conservatele in vita per voi.
19 Et vos manete extra castra septem diebus; qui occiderit hominem vel occisum tetigerit, lustrabitur die tertio et septimo, vos et captivi vestri.19 Voi poi accampatevi per sette giorni fuori del campo; chiunque ha ucciso qualcuno e chiunque ha toccato un cadavere si purifichi il terzo e il settimo giorno; questo per voi e per i vostri prigionieri.
20 Et de omni praeda, sive vestimentum fuerit sive aliquid in utensilia praeparatum de caprarum pellibus et pilis et ligno, lustrabitis ”.
20 Purificherete anche ogni veste, ogni oggetto di pelle, ogni lavoro di pelo di capra e ogni oggetto di legno".
21 Eleazar quoque sacerdos ad viros exercitus, qui pugnaverant, sic locutus est: “ Hoc est praeceptum legis, quod mandavit Dominus Moysi:21 Il sacerdote Eleazaro disse ai soldati che erano andati in guerra: "Questo è l'ordine della legge che il Signore ha prescritto a Mosè:
22 Aurum et argentum et aes et ferrum et stannum et plumbum,22 L'oro, l'argento, il rame, il ferro, lo stagno e il piombo,
23 omne, quod potest transire per flammas, igne purgabitur; quidquid autem ignem non potest sustinere, aqua expiationis sanctificabitur.23 quanto può sopportare il fuoco, lo farete passare per il fuoco e sarà reso puro; ma sarà purificato anche con l'acqua della purificazione; quanto non può sopportare il fuoco, lo farete passare per l'acqua.
24 Et lavabitis vestimenta vestra die septimo, et purificati postea castra intrabitis ”.
24 Vi laverete le vesti il settimo giorno e sarete puri; poi potrete entrare nell'accampamento".

25 Dixit quoque Dominus ad Moysen:25 Il Signore disse a Mosè:
26 “ Tollite summam eorum, quae capta sunt, ab homine usque ad pecus, tu et Eleazar sacerdos et principes familiarum;26 "Tu, con il sacerdote Eleazaro e con i capi dei casati della comunità, fa' il censimento di tutta la preda che è stata fatta: della gente e del bestiame;
27 dividesque ex aequo praedam inter eos, qui pugnaverunt egressique sunt ad bellum, et inter omnem congregationem.27 dividi la preda fra i combattenti che sono andati in guerra e tutta la comunità.
28 Et separabis partem Domino ab his, qui pugnaverunt et fuerunt in bello, unam animam de quingentis tam ex hominibus quam ex bobus et asinis et ovibus28 Dalla parte spettante ai soldati che sono andati in guerra preleverai un contributo per il Signore: cioè l'uno per cinquecento delle persone e del grosso bestiame, degli asini e del bestiame minuto.
29 et dabis eam Eleazaro sacerdoti, quia praelibatio Domini sunt.29 Lo prenderete sulla metà di loro spettanza e lo darai al sacerdote Eleazaro come offerta da fare con il rito di elevazione in onore del Signore.
30 Ex media quoque parte filiorum Israel accipies quinquagesimum caput hominum et boum et asinorum et ovium cunctorum animantium et dabis ea Levitis, qui excubant in custodiis habitaculi Domini ”.
30 Della metà che spetta agli Israeliti prenderai l'uno per cinquanta delle persone del grosso bestiame, degli asini e del bestiame minuto; lo darai ai leviti, che hanno la custodia della Dimora del Signore".
31 Feceruntque Moyses et Eleazar sacerdos, sicut praeceperat Dominus.31 Mosè e il sacerdote Eleazaro fecero come il Signore aveva ordinato a Mosè.
32 Fuit autem praeda, quae supererat, quam exercitus ceperat, ovium sescenta septuaginta quinque milia,32 Ora il bottino, cioè tutto ciò che rimaneva della preda fatta da coloro che erano stati in guerra, consisteva in seicentosettantacinquemila capi di bestiame minuto,
33 boum septuaginta duo milia,33 settantaduemila capi di grosso bestiame,
34 asinorum sexaginta milia et mille,34 sessantunmila asini
35 animae hominum sexus feminei, quae non cognoverant viros, triginta duo milia.35 e trentaduemila persone, ossia donne che non si erano unite con uomini.
36 Dataque est media pars his, qui in proelio fuerant, ovium trecenta triginta septem milia quingentae,36 La metà, cioè la parte di quelli che erano andati in guerra, fu di trecentotrentasettemilacinquecento capi di bestiame minuto,
37 e quibus in partem Domini supputatae sunt oves sescentae septuaginta quinque,37 dei quali seicentosettantacinque per il tributo al Signore;
38 et de bobus triginta sex milibus, boves septuaginta et duo,38 trentaseimila capi di grosso bestiame, dei quali settantadue per l'offerta al Signore;
39 de asinis triginta milibus quingentis, asini sexaginta unus,39 trentamilacinquecento asini, dei quali sessantuno per l'offerta al Signore,
40 de animabus hominum sedecim milibus, cesserunt in partem Domini triginta duae animae.40 e sedicimila persone, delle quali trentadue per l'offerta al Signore.
41 Tradiditque Moyses tributum praelibationis Domini Eleazaro sacerdoti, sicut fuerat ei imperatum.41 Mosè diede al sacerdote Eleazaro il contributo dell'offerta prelevata per il Signore, come il Signore gli aveva ordinato.
42 Ex media vero parte filiorum Israel, quam separaverat a parte eorum, qui in proelio fuerant,42 La metà che spettava agli Israeliti, dopo che Mosè ebbe fatto la spartizione con gli uomini andati in guerra,
43 de hac media parte, quae contigerat congregationi, id est de ovibus trecentis triginta septem milibus quingentis43 la metà spettante alla comunità fu di trecentotrentasettemilacinquecento capi di bestiame minuto,
44 et de bobus triginta sex milibus44 trentaseimila capi di grosso bestiame,
45 et de asinis triginta milibus quingentis45 trentamilacinquecento asini
46 et de hominibus sedecim milibus,46 e sedicimila persone.
47 tulit Moyses quinquagesimum caput et dedit Levitis, qui excubabant in habitaculo Domini, sicut praeceperat Dominus.
47 Da questa metà che spettava agli Israeliti, Mosè prese l'uno per cinquanta degli uomini e degli animali e li diede ai leviti che hanno la custodia della Dimora del Signore, come il Signore aveva ordinato a Mosè.
48 Cumque accessissent principes exercitus ad Moysen, tribuni centurionesque, dixerunt:48 I comandanti delle migliaia dell'esercito, capi di migliaia e capi di centinaia, si avvicinarono a Mosè e gli dissero:
49 “ Nos servi tui recensuimus numerum pugnatorum, quos habuimus sub manu nostra, et ne unus quidem defuit.49 "I tuoi servi hanno fatto il computo dei soldati che erano sotto i nostri ordini e non ne manca neppure uno.
50 Ob hanc causam offerimus in donariis Domini singuli, quod auri potuimus invenire, periscelidas et armillas, anulos et inaures ac muraenulas, ad placandum pro nobis Dominum ”.50 Per questo portiamo, in offerta al Signore, ognuno quello che ha trovato di oggetti d'oro: bracciali, braccialetti, anelli, pendenti, collane, per il rito espiatorio per le nostre persone davanti al Signore".
51 Susceperuntque Moyses et Eleazar sacerdos aurum in diversis speciebus;51 Mosè e il sacerdote Eleazaro presero dalle loro mani quell'oro, tutti gli oggetti lavorati.
52 omne aurum, quod elevaverunt Domino, pondo sedecim milia septingentos quinquaginta siclos, a tribunis et centurionibus.52 Tutto l'oro dell'offerta, che essi consacrarono al Signore con il rito dell'elevazione, da parte dei capi di migliaia e dei capi di centinaia, pesava sedicimilasettecentocinquanta sicli.
53 Unusquisque enim, quod in praeda rapuerat, suum erat.53 Gli uomini dell'esercito si tennero il bottino che ognuno aveva fatto per conto suo.
54 Et susceptum intulerunt in tabernaculum conventus in monumentum filiorum Israel coram Domino.
54 Mosè e il sacerdote Eleazaro presero l'oro dei capi di migliaia e di centinaia e lo portarono nella tenda del convegno come memoriale per gli Israeliti davanti al Signore.