1Et haec nomina tribuum: in finibus aquilonis iuxta viam Hethalon adintroitum Emath, Asarenon — fines Damasci ad aquilonem iuxta Emath — erit aplaga orientali usque ad mare, Dan pars una. 2Et iuxta terminum Dan a plagaorientali usque ad plagam maris, Aser una. 3Et iuxta terminum Aser a plagaorientali usque ad plagam maris, Nephthali una. 4Et iuxta terminum Nephthali aplaga orientali usque ad plagam maris, Manasse una. 5Et iuxta terminum Manassea plaga orientali usque ad plagam maris, Ephraim una. 6Et iuxta terminumEphraim a plaga orientali usque ad plagam maris, Ruben una. 7Et iuxta terminumRuben a plaga orientali usque ad plagam maris, Iudae una. 8Et iuxta terminumIudae a plaga orientali usque ad plagam maris oblatio, quam separabitis vigintiquinque milibus latitudinis et longitudinis, sicuti singulae partes a plagaorientali usque ad plagam maris; et erit sanctuarium in medio eius.
9Oblatio, quam separabitis Domino, longitudo viginti quinque milibus etlatitudo viginti milibus. 10His autem est oblatio sacra: sacerdotibus, adaquilonem viginti quinque milia et ad mare latitudinis decem milia et adorientem latitudinis decem milia et ad meridiem longitudinis viginti quinquemilia; et erit sanctuarium Domini in medio eius. 11Sacerdotibus consecratiserit, filiis Sadoc, qui custodierunt caeremonias meas et non erraverunt, cumerrarent filii Israel, sicut erraverunt Levitae. 12Et erit eis oblatio deoblatione terrae sanctum sanctorum iuxta terminum Levitarum; 13sed et Levitissimiliter secundum fines sacerdotum, viginti quinque milia longitudinis etlatitudinis decem milia, totum in longitudine viginti et quinque milia et inlatitudine viginti milia; 14et non venumdabunt ex eo neque mutabunt, nequetransferetur oblatio terrae, quia sanctificata est Domino. 15Quinque milia autem, quae supersunt in latitudine per viginti quinque milia,profana erunt urbi in habitaculum et in pascua, et erit civitas in medio eius. 16Et hae mensurae eius: ad plagam septentrionalem quingenti et quattuor miliaet ad plagam meridianam quingenti et quattuor milia et ad plagam orientalemquingenti et quattuor milia et ad plagam occidentalem quingenti et quattuormilia. 17Erunt autem pascua civitatis ad aquilonem ducenti quinquaginta et admeridiem ducenti quinquaginta et ad orientem ducenti quinquaginta et ad mareducenti quinquaginta. 18Quod autem reliquum fuerit in longitudine iuxtaoblationem sacram, decem milia ad orientem et decem milia ad occidentem, eruntiuxta oblationem sacram, et erunt fruges eius in panem his, qui serviuntcivitati. 19Servientes autem civitati operabuntur ex omnibus tribubus Israel. 20Tota oblatio viginti quinque milium, per viginti quinque milia: in quadrum;separabitis oblationem sacram una cum possessione civitatis. 21Quod autemreliquum fuerit, principis erit, ex utraque parte oblationis sacrae etpossessionis civitatis, e regione viginti quinque milium oblationis usque adterminum orientalem, sed et ad mare e regione viginti quinque milium usque adterminum maris secundum partes tribuum, principis erit. Et erit oblatio sacra etsanctuarium templi in medio eius, 22segregata a possessione Levitarum et apossessione civitatis in medio partium principis: inter terminum Iudae et interterminum Beniamin erit possessio principis.
23Et reliquis tribubus: a plaga orientali usque ad plagam occidentalem,Beniamin una. 24Et iuxta terminum Beniamin a plaga orientali usque ad plagamoccidentalem, Simeon una. 25Et iuxta terminum Simeonis a plaga orientali usquead plagam occidentalem, Issachar una. 26Et iuxta terminum Issachar a plagaorientali usque ad plagam occidentalem, Zabulon una. 27Et iuxta terminumZabulon a plaga orientali usque ad plagam maris, Gad una. 28Et iuxta terminumGad ad plagam austri in meridiem, erit finis de Thamar usque ad aquasMeribathcades, ad torrentem usque ad mare Magnum. 29Haec est terra, quammittetis in sortem tribubus Israel, et hae partitiones earum, ait Dominus Deus.
30Et hi egressus civitatis: a plaga septentrionali, cuius mensura quingenti etquattuor milia, 31portae civitatis in nominibus tribuum Israel: portae tres aseptentrione, porta Ruben una, porta Iudae una, porta Levi una. 32Et ad plagamorientalem quingentorum et quattuor milium, portae tres: porta Ioseph una, portaBeniamin una, porta Dan una. 33Et ad plagam meridianam, cuius mensura quingentiet quattuor milia, portae tres: porta Simeonis una, porta Issachar una, portaZabulon una. 34Et ad plagam occidentalem quingentorum et quattuor milium,portae tres: porta Gad una, porta Aser una, porta Nephthali una. 35Percircuitum decem et octo milia, et nomen civitatis ex illa die: Dominus ibidem”.